.pdf
Autorskie:
Antologie:
Redakcja:
wgraa
Rozdzielczość Chleba
[2012]
Ars Poetica 2014
international Festival of Poetry in Bratislava
[2014]
Räume für Notizen
Edition Ch
[2014]
Polish Cybernetic Poetry. Refresh
Korporacja Ha!art
[2013]
Zbiór pusty
Korporacja Ha!art
[2013]
A Global Visuage
Edition Ch
[2012]
Nośnik #2: DRUGI
Rozdzielczość Chleba
[2014]
Remiks. Teorie i praktyki
Rozdzielczość Chleba
[2011]