cierniste diody [2014]
cierniste diody – Cyfrowa malwersacja opowiadania Brunona Schulza
Z opowiadania „Sierpień” Brunona Schulza wyciąłem niektóre rzeczowniki i pozwoliłem, żeby przypadek podmienił w ich miejsce wyrazy zaczerpnięte z książki „Polski Fiat 125p. Budowa. Eksploatacja. Naprawa”.

ZŁOŻONE W 2014 ROKU
SILNIKI I KAROSERIA: html / css / javascript

LINK: http://techsty.art.pl/cierniste_diody/

TEKSTY O UTWORZE:

Tłoki, tuleje i Bruno Schulz. O Ciernistych diodach Leszka Onaka, Mariusz Pisarski, techsty.art.pl 18.09.2014.

Zenon Fajfer, ciernisty idiotyzm, ha.art.pl

Leszek Onak, Nie ma żadnych świętych plików – odpowiedź Zenonowi Fajferowi, ha.art.pl.

Mariusz Pisarski, Wylewanie chrześniaka z kąpielą – w odpowiedzi Zenonowi Fajferowi, ha.art.pl.

Zenon Fajfer, Cybernotaur, ha.art.pl.

Maja Staśko, Życie autora – odpowiedzialność Zenonowi Fajferowi i Leszkowi Onakowi, ha.art.pl.