Hardłer człekokształtny i uduchowiony w świetle teorii cyberżulerstwa [2015]
Link: https://rozdzielchleb.pl/hardler-czlekoksztaltny-i-uduchowiony-w-swietle-teorii-cyberzulerstwa/