[KOLAB:] UBU Lab w The Trope Tank (MIT) Nicka Montforta

W listopadzie 2016 roku wyjechałem z częścią zespołu Laboratorium Twórcze Programowanie UBU Lab (Janem Argasińskim, Helbojem, Piotrem Mareckim oraz Yerzmyey’em) do Stanów Zjednoczonych, gdzie uczestniczyłem w spotkaniu roboczym grupy The Renderings zajmującej się tłumaczeniem utworów literatury generatywnej na język angielski. Zebranie odbyło się w laboratorium The Trope Tank Nicka Montforta na Massachusetts Institute of Technology (MIT). Podczas zajęć warsztatowych omawialiśmy klasyczny cybertekst „Aj áno aj nie (Demokracia)” słowackiego artysty multimedialnego Michala Murina. Generator Murina powstał w języku MUMPS (Massachusetts General Hospital Utility Multi-Programming System) stworzonym w latach 60. i przeznaczonym głównie dla służby zdrowia. Montfort poprosił władających językami programowania członków UBU Labu o zaadaptowanie tego algorytmu do współczesnych platform komputerowych. W hackatonie udział wzięły trzy osoby: Jan Argasiński przygotował wariację na temat demokracji w Processingu, demoscenowiec Helboj wykorzystał swoje zdolności pisania poprawnych komend w Basicu, ja, z hasłem na ustach „In Javascript we trust”, usiadłem do mikroprocesora i otworzyłem edytor kodu. W krótkim czasie udało się nam przetransponować zadany mechanizm w działające na naszych komputerach ekwiwalenty, więc poszliśmy o krok dalej i skonstruowaliśmy covery tego utworu.