[PERFO:] Prezentacja algorytmów „Winning!” oraz „Dajże mi Adblocka” na Ha!wangardzie 2017