[REC:] Grzegorz Jędrek o maszynach literackich w „Rocznikach Humanistycznych”