[REC:] Maja Staśko o Rozdzielczości Chleba w tekście o poezji najmłodszej

„POCZĄTKI. Początek najmłodszej polskiej poezji w formie, w jakiej funkcjonuje i rozwija się dziś, datuje się na grudzień 2011 roku. Wówczas z inicjatywy dwóch poetów kojarzonych z nurtem poezji cybernetycznej – Łukasza Podgórniego i Leszka Onaka – powstał Hub Wydawniczy Rozdzielczość Chleba. Powstaniu wydawnictwa towarzyszył manifest podpisany przez innych poetów związanych z poezją cybernetyczną: Romana Bromboszcza, Piotra Puldziana Płucienniczaka i zmarłego pół roku później Tomasza Pułki. Manifest został przedrukowany w pierwszym numerze czasopisma „Nośnik”, które także powstało wraz z założeniem wydawnictwa.”

Maja Staśko, POEZJA NAJMŁODSZA: AUTORKI I AUTORZY – ŚRODOWISKA – KOMUNIKACJA – MAPA (WSTĘP), link.