LESZEK ONAK

Kodzę maszyny żniwne i składam bezużyteczne urządzenia.