Wiersz smogowy [2019]
Wtyczka do przeglądarki internetowej wykorzystująca dane o skażeniu powietrza w Polsce i zależnie od jego natężenia zanieczyszczająca odwiedzane przez użytkowników strony.

Korpus
Utwór po zainstalowaniu towarzyszy przeglądaniu stron internetowych i kolekcjonuje zdania z odwiedzonych witryn. Po zgromadzeniu 20 000 ciągów tekstowych aplikacja rozpoczyna działanie.

Cięcie zdań
Przy przekroczeniu poziomu 25 uq/m3 pyłu zawieszonego PM 10 – mechanizm wstrzykuje w otwartą stronę fragmenty treści zaciągniętych z wcześniej odwiedzonych witryn. Metoda transformacji opiera się na połączeniu ze sobą dwóch ciągów tekstowych: zdania z aktualnie przeglądanej strony ze zdaniem archiwalnym znajdującym się w korpusie. Lokalizacja cięcia wyznaczana jest przez miejsce wspólne – sekwencję dwóch wyrazów, która występuje zarówno w pierwszym, jak i w drugim zdaniu.

PM 10 i PM 2.5
Stężenie pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu odpowiada za liczbę zanieczyszczonych zdań na przeglądanej stronie. a poziom pyłu zawieszonego PM 2.5 wpływa na dobór treści, które zmodyfikują zdanie źródłowe, wedle zasady im większe skażenie powietrza, tym wybierane są mniej prawdopodobne elementy.

Link: https://chrome.google.com/webstore/detail/leszek-onak-wiersz-smogow/fljhkhjccnljcgdihccjopolklmajjpd?hl=pl